Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dygowo na 2018 rok

804 KBPobierz

uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dygowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

1.9 MBPobierz

uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dygowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

1.9 MBPobierz

opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo

1.3 MBPobierz

uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości palnowanej kwoty długu Gminy Dygowo

1.0 MBPobierz

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2018 r.

2.6 MBPobierz

Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo

1.5 MBPobierz