Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Ogłoszenie o zamówieniu

180 KBPobierz

SIWZ

71 KBPobierz

Projekt budowlany- rozbudowa

6.8 MBPobierz

Przedmiar- rozbudowa

74 KBPobierz

SST- rozbudowa

585 KBPobierz

Projekt- kanalizacja deszczowa

737 KBPobierz

Przedmiar- kanalizacja deszczowa

49 KBPobierz

SST- kanalizacja deszczowa

269 KBPobierz

Zmiana SIWZ

1.5 MBPobierz

Przedmiar zamienny

0.9 MBPobierz