Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Obwieszczenie Wójta Gminy Dygowo z dnia 20.09.2018

13.9 KBPobierz

Uzupełnienie składu GKW Postanowienie Komisarza II z dnia 13 września

86 KBPobierz

Skład i dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

13.0 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego -powołanie GKW

1.7 MBPobierz

Dyżury urzędnika wyborczego

12.0 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6.09.2018 r.

261 KBPobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

1.6 MBPobierz

Obwieszczenie Starosty Kołobrzeskiego

2.6 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Dygowo

422 KBPobierz

Zarządzenie Nr 21 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

276 KBPobierz