Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Zał.2Wykaz przedsięwzięć do WPF2018-2021

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.1 WPF

39 KBPobierzPodgląd pliku

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej-opis w I pół.2012 r

81 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 15 wydatki jed.pom.sołectw

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 13,14 zmiany w doch.i wydatk

123 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 12-inwestycje

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 11 Dotacje

74 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 10 publiczny transport zbiorowy

17.1 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 9 ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminach w 2017

15.2 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 8 doch.wydat.związ.z ochron.środ

11.6 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 7 wydatki zwiazane z real. GPPiRPA

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 7 wydatki zwiazane z real. GPPiRPA

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 6 dochody z alkoh

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 5 wydatki zwiazane z real.zad.biez.na podst. porozumien JST

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 4-Przychody i rozchody

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 3 dochody i wydatki zadania zlecone

61 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2a

558 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 wydatki wg klasyfikacji budzetowej.2 222 - Kopia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1b 2018dochody wg zrodel

12.5 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1,1a 2018 dochody plan i real

36 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

88 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dygowo za I półrocze 2018 roku

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2018 roku oraz WPF

33 KBPobierzPodgląd pliku