Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Zał.2Wykaz przedsięwzięć do WPF2018-2021

47 KBPobierz

Zał.1 WPF

39 KBPobierz

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej-opis w I pół.2012 r

81 KBPobierz

Zał. 15 wydatki jed.pom.sołectw

27 KBPobierz

Zał. 13,14 zmiany w doch.i wydatk

123 KBPobierz

Zał. 12-inwestycje

34 KBPobierz

Zał. 11 Dotacje

74 KBPobierz

Zał. 10 publiczny transport zbiorowy

17.1 KBPobierz

Zał. 9 ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminach w 2017

15.2 KBPobierz

Zał. 8 doch.wydat.związ.z ochron.środ

11.6 KBPobierz

Zał. 7 wydatki zwiazane z real. GPPiRPA

56 KBPobierz

Zał. 7 wydatki zwiazane z real. GPPiRPA

56 KBPobierz

Zał. 6 dochody z alkoh

55 KBPobierz

Zał. 5 wydatki zwiazane z real.zad.biez.na podst. porozumien JST

55 KBPobierz

Zał. 4-Przychody i rozchody

40 KBPobierz

Zał. 3 dochody i wydatki zadania zlecone

61 KBPobierz

Załącznik Nr 2a

558 KBPobierz

Zał. 2 wydatki wg klasyfikacji budzetowej.2 222 - Kopia

77 KBPobierz

Zał. 1b 2018dochody wg zrodel

12.5 KBPobierz

Zał. 1,1a 2018 dochody plan i real

36 KBPobierz

Załącznik Nr 1

88 KBPobierz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dygowo za I półrocze 2018 roku

1.4 MBPobierz

Zarządzenie Nr 22 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2018 roku oraz WPF

33 KBPobierz