Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

Jamroży Krzysztof – Przewodniczący

Sulkowska Bożena – Członek

Smykowska Anna - Członek

 

Zadania komisji:

 

1. Analiza i opiniowanie skierowanych do Rady skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych do Rady przez obywateli, a w szczególności:

- badania zasadności skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych i kierowanie w tym zakresie wniosków do Rady o podjęcie uchwał,

- rozpatrywanie i analiza wniosków i petycji kierowanych do Rady i kierowanie w tym zakresie wniosków do Rady o podjęcie uchwał.

2.     Składanie co najmniej raz w roku sprawozdań okresowych ze swojej działalności na sesjach rady gminy.