Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony likali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

297 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienie koordynatora gminnego

296 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o pierwszym posiedzeniu OKW

18.2 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dygowo

25 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o losowaniach do OKW

250 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o obwodzie

23 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA OKW

304 KBPobierzPodgląd pliku

KOMUNIKAT godziny OKW

207 KBPobierzPodgląd pliku

Dużury Urzędnika Wyborczego

11.4 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wyborach do PE

229 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego

146 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o uprawnieniach osob niepelnosprawnych

327 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o uplywie terminow zwiazanych z uprawnieniami wyborcow niepelnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 26 maja 2019r

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

319 KBPobierzPodgląd pliku