Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

informacja o wyborach na ławnika sądowego

15.8 KBPobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

40 KBPobierz

Treść Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 2019

93 KBPobierz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r w spraw sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin

61 KBPobierz

oświadczenie kandydata na ławnika - władza rodzicielska

44 KBPobierz

oświadczenie kandydata na ławnika - w spr. oskarżenia publicznego lub skarbowe

44 KBPobierz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

44 KBPobierz

Karta zgloszenia kandydata na ławnika

96 KBPobierz

Formularz - zapyt. o karalność

111 KBPobierz