Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO - UZUPEŁNIENIE

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO - SPROSTOWANIE

18.7 KBPobierzPodgląd pliku

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

24 KBPobierzPodgląd pliku

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM

23 KBPobierzPodgląd pliku

WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU_SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

21 KBPobierzPodgląd pliku

REJESTRACJA ZGONU

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

KLAUZULA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

19.2 KBPobierzPodgląd pliku