Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

UCHWAŁA NR I.1.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo

328 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXVII.385Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2021 rok

325 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

18.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

9.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

309 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

344 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

714 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

207 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

186 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

207 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

248 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

207 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 11 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

245 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

244 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

307 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 14 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

264 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 15 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

379 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 16 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2021

99 KBPobierzPodgląd pliku