Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Uchwała Nr LXXVII.386.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo

336 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021 - 2030

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

132 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zadłużeniu – Gminy Dygowo

71 KBPobierzPodgląd pliku

objaśnienia do projektu uchwały

135 KBPobierzPodgląd pliku