Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zestawienie ofert na "wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dygowo"

231 KBPobierzPodgląd pliku

zawiadomienie o wyborze oferty na "wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dygowo"

177 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania złożone do zaproszenia do składania ofert

4.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do składania ofert

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Dotyczy zaproszenia składania ofert - możliwość złożenia w formie elektronicznej

160 KBPobierzPodgląd pliku

Zalącznik nr 1

15.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

14.1 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Rady Gminy Dygowo w sprawie emisji obligacji

672 KBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO w sparwie emisji obligacji

647 KBPobierzPodgląd pliku

zestawienie zadłużenia

34 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdania za III kw. 2020 RB-28S

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie za III kw. 2020 Rb-Z

92 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za III kw. 2020 RB-N

348 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie III kw. RB-27S

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdania za III kw. 2020 RB-NDS

246 KBPobierzPodgląd pliku