Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo w 2023 roku

Nr sprawy: OiK.DU.272.1.2022      

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00386107/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5483074-4931-11ed-8832-4e4740e186ac

SWZ

87 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

59 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

51 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik nr 4

52 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4a

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4b

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik nr 5

16.2 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik nr 6

14.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik nr 7

16.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik nr 8

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik nr 9

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

49 KBPobierzPodgląd pliku