Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

informacja_o_wyborach_na_lawnika_sadowego_01

17.4 KBPobierzPodgląd pliku

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych roz. IV

26 KBPobierzPodgląd pliku

rozporządzenie

232 KBPobierzPodgląd pliku

karta zgłoszenia kandydata na ławnika

27 KBPobierzPodgląd pliku

Lista osób zgłaszających kandydata

16.9 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz_-_zapyt._o_karalnosc

111 KBPobierzPodgląd pliku

oświadczenie kandydata 1

13.6 KBPobierzPodgląd pliku

oświadczenie kandydata 2

13.6 KBPobierzPodgląd pliku

zaświadczenie lekarskie

13.6 KBPobierzPodgląd pliku