Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Gmina Dygowo 

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

tel. +48 94 358 41 95

fax. +48 94 712 60 22

e-mail: ug@dygowo.pl

adres skrytki e-puap:

/URZAD_GMINY_DYGOWO/skrytka

NIP GMINA : 671-18-01-708

REGON GMINA: 330920630

REGON URZĄD GMINY: 000532116

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat należy dokonywać (bez prowizji) w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Kolejowej 14 lub na konto Urzędu Gminy Dygowo:

BS Białogard O/Dygowo

NR: 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020

opłata skarbowa: 48 8562 0007 4029 3001 0000 0000

opłata za miejsca grzebalne: 30 8562 0007 4029 3005 0000 0000

opłata za wynajem kaplicy: 74 8562 0007 4029 3006 0000 0000

 


 Punkt nieodpłatnego udostępniania do wglądu Dzienników Ustaw i Monitorów
Polskich lub innych dokumentów prawnych oraz do pobierania w formie
dokumentu elektronicznego, znajduje się na I piętrze  Urzędu Gminy pokój nr
8 (Sekretariat).