Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków :

Wójt Gminy Dygowo:

czwartek od 14.00 - 16.00

(spotkanie z Wójtem po godz. 1500 należy uzgodnić wcześniej telefonicznie: 943584194,

 195)

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

czwartek od 14.00 - 16.00

(spotkanie z Przewodniczącym RG po godz. 1500 należy uzgodnić wcześniej telefonicznie:

 943584194, 195)

pozostali pracownicy codziennie w godzinach pracy urzędu.