Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

230 KBPobierz

WYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO W URZĘDZIE

30 KBPobierz

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

32 KBPobierz

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

88 KBPobierz

UTRATA LUB USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

21 KBPobierz

Wzór ulotki E-DOWÓD

2.2 MBPobierz

ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO

22 KBPobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

206 KBPobierz

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

23 KBPobierz

KLAUZULA DOWODY OSOBISTE

21 KBPobierz