Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

wymagania dla przedsiębiorców ubiegajacych sie o zezwolenie:


1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegajacych się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych (art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)   -   druk rozporządzenia.    

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia  wynosi 107 zł na podstawie pkt 41 i 42część III załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).  

 

2. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, grzebowisk, spalania zwłok zwierzęcych  (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236 poz.2008)Warunki zez. psy docel.doc.doc

56 KBPobierz

Warunki zez docel. wywóz.doc.doc

79 KBPobierz