Urząd Gminy Dygowo

RODO

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego

 
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa


Wymagane dokumenty:
1. Prawomocne orzeczenie rozwodu (do wglądu),
2. Dokument tożsamości małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłaty:
Opłata skarbowa za oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - 11 zł (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
- wpłata w BS Dygowo

Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie, pok. nr 1, tel. (094) 358 46 70.

Termin załatwienia sprawy:
- niezwłocznie

Uwagi:
- oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa może być zlożone tylko w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)