Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

akt zgonu

 
Sporządzenie aktu zgonu


Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu, wydana przez służbę zdrowia
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon - do wglądu.
4. Wniosek o sporządzenie aktu zgonu - druk do pobrania.

Opłaty:
Za sporządzenie aktu zgonu nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca, w którym nastapił zgon,
- dla gminy Dygowo: Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie, pok. nr 1, tel. (094) 35 84 670.

Termin i sposób zalatwienia sprawy:
- niezwłocznie

Uwagi:
- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
- do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
a) małżonek lub dzieci zmarłego,
b) najbliżsi krewni lub powinowaci,
c) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastapił zgon,
d) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie sie o nim przekonały,
e) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)USC-06-01_Wwniosek_o_sporządzenia_aktu_zgonu.doc

24 KBPobierz