Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018

142 KBPobierz

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25 KBPobierz

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018

183 KBPobierz

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018

150 KBPobierz

Zgłoszenie pobytu stałego 2018

154 KBPobierz

Zgłoszenie pobytu czasowego 2018

157 KBPobierz

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

25 KBPobierz

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

25 KBPobierz

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

28 KBPobierz

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY

28 KBPobierz

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

25 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie danych obowiązujący od dnia 01.07.2019r

209 KBPobierz

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH (OSOBOWO-ADRESOWYCH) Z_REJESTRU MIESZKAŃCÓW DYGOWA LUB REJESTRU PESEL

25 KBPobierz

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z_MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

22 KBPobierz

Aktualna klauzula ewidencja

24 KBPobierz