Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

wymeldowanie z pobytu stałego

 
Wymeldowanie z pobytu stałego


Wymagane dokumenty:
1.Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2.Książeczka wojskowa,
3.Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego - druk do pobrania

Opłaty:
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Dygowo - Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 1, tel. (094) 35 84 670.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje poświadczenie wymeldowania z pobytu stałego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

Uwagi:
Nie dokonuje się adnotacji w dowodzie osobistym.