Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości


Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek - Druk do pobrania

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:

Budownictwo i planowanie przestrzenne, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz bezpośredni (094) 358 46 08.

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U. Nr 243 poz. 2432).

Autor dokumentu: Andrzej Mazur