Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

opłata targowa


Opłata targowa

Pobieranie opłaty targowej reguluje uchwała Rady Gminy Dygowo z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr XX/128/04

 Stawki opłaty targowej:
Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży z ręki, kosza, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych wynosi 25 zł od jednego punktu sprzedaży, którego powierzchnia wynosi 10 m2 przy ladzie sprzedażnej nie dłuższej niż 4 mb.

Uwagi:
Zwalnia się od opłaty targowej rolników i działkowiczów z terenu gminy dokonujących sprzedaży wyprodukowanych płodów rolnych.

Opłatę targową pobiera się w dniu sprzedaży lub za zgodą sprzedającego w dniach poprzedzających dni sprzedaży.

Poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa przez pracownika urzędu gminy lub sołtysa (wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% sumy zainkasowanej opłaty targowej).