Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

"Adaptacja obiektu na Gminne Centrum Kultury w Dygowie" - dokumentacja przetargowaProjekt budowlany.pdf

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej.pdf

90 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót.pdf

680 KBPobierzPodgląd pliku

Rysunek.pdf

93 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc

196 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

604 KBPobierzPodgląd pliku