Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Oświetlenie ulicy Zielonej w Dygowie

W załączeniu dokumentacja przetargowa

Zmiana SIWZ

84 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

175 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

SST

157 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - rys.3

490 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - rys. 2

399 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - rys.1

392 KBPobierzPodgląd pliku

projket budowlany - część 1

151 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

1.0 MBPobierzPodgląd pliku