Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z placem zabaw w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, przedmiar robót, dokumentacja projektowa, SST.

odpowiedź str.2

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

odpowiedź str.1

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

odpowiedź na zapytanie wykonawcy - boisko Orlik Wrzosowo

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

projekt zagospodarowania terenu -opis

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

budynek zaplecza - katalog elementów 3

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

budynek zaplecza katalog elementów - 2

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

budynek zaplecza-katalog elementów 1

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany zaplecza - pozostałe rysunki

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany zaplecza - rys. 2

730 KBPobierzPodgląd pliku

projket budowlany zaplecza - rys 1

355 KBPobierzPodgląd pliku

projket budowlany zaplecza- obliczenia statystyczne

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

projket budowlany zaplecza-opis

196 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany zaplecza- opis sanitarny

183 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany zaplecza - opis elektryczny

136 KBPobierzPodgląd pliku

projekt zagospodarowania - pozostałe rysunki

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

projekt zagospod. terenu - rys. 18

355 KBPobierzPodgląd pliku

projekt zagosp. terenu - rys. 15

585 KBPobierzPodgląd pliku

projekt zagospod. terenu - rys. 8

682 KBPobierzPodgląd pliku

projekt zagosp. terenu - 1

635 KBPobierzPodgląd pliku

projket bud. wod.-kan. - rys.3

372 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt bud. wod.-kan. - rys. 2

260 KBPobierzPodgląd pliku

Proj. bud. wod.-kan. - rys.1

673 KBPobierzPodgląd pliku

Projket budowl przył. wod.-kan.

211 KBPobierzPodgląd pliku

SST-6

166 KBPobierzPodgląd pliku

SST-6

210 KBPobierzPodgląd pliku

SST- 5

290 KBPobierzPodgląd pliku

SST-4

294 KBPobierzPodgląd pliku

SST-2

556 KBPobierzPodgląd pliku

SST-2

231 KBPobierzPodgląd pliku

SST-1

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

252 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót-roboty budowlane i drogowe

94 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - instalacje sanitarne

77 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót-instalacje elektryczne

71 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

1.1 MBPobierzPodgląd pliku