Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego o świdwińskiego - Zespół Szkół w Dygowie - I etap

W załączeniu SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna.

odpowiedź na zapytanie - 1

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

odpowiedź na zapytanie

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót 3

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót 2

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót 1

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna 4

171 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna 3

166 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna 2

150 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna 1

230 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek - 3

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

rysunek - 2

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

rysunek 1

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany

242 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt wykonawczy

242 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu - 5

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu - 4

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu - 3

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu-2

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu - 1

2.0 MBPobierzPodgląd pliku