Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego - budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, dokumentacja projektowa

protest str. 2

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

protest str.1

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

zawiadomienie o wniesieniu protestu

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

odpowiedź na zapytanie

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zmiana SIWZ

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

PRZEDMIAR ROBÓT

90 KBPobierzPodgląd pliku

SST 1

189 KBPobierzPodgląd pliku

SST

158 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.15

66 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.14

65 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.13

66 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.12

60 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.11

64 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.10

80 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.9

61 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.8

67 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.7

376 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.6

396 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.5

69 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.4

59 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.3

94 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.2

42 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy - str.1

98 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.11

61 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.10

67 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.9

376 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.8

396 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.7

69 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.6

59 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.5

68 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.4

56 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.3

95 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.2

40 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany str.1

98 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

1.3 MBPobierzPodgląd pliku