Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Zawiadomienie o wyborze oferty - zapytanie o cenę

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zpytania o cenę  dotyczącego zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla powiatu na podstawie porozumienia zawartego 06.11.2008 r. oraz podpisanej umowy w dniu 24.06.2009 r. na realizacje inwstycji, polegającej na przebudowie drogi powiatowejnr 0275 Z Sianożęty - Dygowo  na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z droga powiatową nr 0278 Z Kukinia - Dobrzyca do skrzyżowania z linią kolejową Koobrzeg - Białogard.

Zawiadomienie o wyborze oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku