Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Skład Rady Gminy

Skład Rady Gminy:

 

 

1.   Wasiewski Artur - przewodniczący Rady Gminy

2.   Pokusa Lucyna  - wiceprzewodnicząca Rady Gminy

3.   Krysztofiak Piotr - wiceprzewodniczący Rady Gminy

4.   Dyjak Marcin

5.   Głogowski Przemysław 

6.   Grzebieniak Zbigniew

7.   Grzela Jarosław

8.   Janiak Józef

9.   Jaruzel Robert

10. Kaczor Krzysztof

11. Kozak Zbigniew

12. Krawczyk Tomasz

13. Kuster Adam

14. Siuciak Leonard

15. Sobusiak Janusz