Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Skład Rady Gminy

Skład Rady Gminy:

 

1. Leszczyński Jerzy – Przewodniczący

2. Krysztofiak Piotr – Wiceprzewodniczący

3. Pokusa Lucyna – Wiceprzewodnicząca

4. Dyjak Marcin

5. Grzela Jarosław

6. Jamroży Krzysztof

7. Krawczyk Tomasz

8. Majcher Katarzyna

9. Niemierzycki Dariusz

10. Olenowicz Dariusz

11. Olszak Edward

12. Rożek Janusz

13. Smykowska Anna

14. Sulkowska Bożena

15. Zawadzki Zbigniew