Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Komisja Społeczna


Komisja Społeczna

Skład komisji:

Majcher Katarzyna – Przewodnicząca

Grzela Jarosław – Członek

Niemierzycki Dariusz – Członek

Pokusa Lucyna – Członek

Smykowska Anna – Członek

Zadania komisji:

1. Opiniowanie, zgłaszanie własnych propozycji oraz kontrola uchwał Rady Gminy w sprawach:

-     edukacji, w tym przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych,

-     kultury, w tym bibliotek, placówek upowszechniania kultury oraz amatorskiego ruchu artystycznego,

-    ochrony zdrowia, problemów alkoholizmu i narkomanii,

-    pomocy społecznej,

-    sportu i kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

-    promocji Gminy i współpracy zagranicznej,

-    projektów zmian w statutach,

-    interpretacji postanowień niniejszego Statutu,

-    porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

-    funkcjonowania jednostek pomocniczych.

2. Komisja przedkłada Radzie Gminy opinie dotyczące przedmiotu działania komisji, o których mowa wyżej.

3. Komisja składa Radzie Gminy raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.