Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Wschodni brzeg Jeziora Szwerińskiego


12 maja 2000 roku delegacja gminy Dygowo złożyła wizytę w Amt Ostufer Schweriner See. W efekcie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy gminą Dygowo i Urzędem Wschodni Brzeg Jeziora Szwerińskiego. Strony zobowiązały się popierać współpracę pomiędzy organizacjami gminnymi, kościelnymi, społecznymi, związkami, stowarzyszeniami oraz wspólnie przeprowadzać projekty w ramach programów unijnych. Porozumienie dotyczy m.in. rozwoju gospodarczego, infrastruktury komunalnej, rolnictwa, turystyki, oświaty łącznie z wymianą uczniów, ochrony środowiska, pracy z młodzieżą.
Obydwie gminy kierują spojrzenia w kierunku przyszłej zjednoczonej Europy. Celem jest wspólny europejski, pokojowy porządek, który łączy wszystkie narody Europy. Tą świadomością niesione jest pragnienie obydwu stron do popierania spotkań pomiędzy obywatelami obydwu gmin z wszystkich warstw społecznych i związków, działanie w kierunku pokojowego współżycia i dobra ludzi, zdobywania dwustronnego zaufania i stworzenia przyjacielskich więzi pomiędzy gminą Dygowo a Urzędem „Wschodni brzeg Jeziora Szwerińskiego”.
 
ADRES partnera niemieckiego:
Urząd „Wschodni brzeg Jeziora Szwerińskiego”, Niemcy
Amt Ostufer Schweriner See, (Landkreis Parchim)
Dorfplatz 4, D-19067 Leezen,OT Rampe,
Bundesrepublik Deutschland
tel. +49/3866-63-221
fax +49/3866-63-130
http://www.mvnet.de/inmv/stgt/partner/ostufer.htm

porozumienie

331 KBPobierzPodgląd pliku