Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zespół elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gmin Dygowo i Ustronie Morskie

w załączeniu Decyzja nr 10/2007 z dnia 02.07.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zespołu elektrowni wiatrowych Kukinia".

Charakterystyka przedsięwzięcia - str. 2

523 KBPobierz

Charakterystyka przedsięwzięcia - str. 1

579 KBPobierz

decyzja str.8

458 KBPobierz

decyzja - str. 7

669 KBPobierz

Decyzja - str. 6

661 KBPobierz

decyzja - str. 5

617 KBPobierz

decyzja - str. 4

604 KBPobierz

Decyzja str. 3

635 KBPobierz

Decyzja - str. 2

611 KBPobierz

Decyzja - str. 1

574 KBPobierz