Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zespół elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gmin Dygowo i Ustronie Morskie

w załączeniu Decyzja nr 10/2007 z dnia 02.07.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zespołu elektrowni wiatrowych Kukinia".

Charakterystyka przedsięwzięcia - str. 2

523 KBPobierzPodgląd pliku

Charakterystyka przedsięwzięcia - str. 1

579 KBPobierzPodgląd pliku

decyzja str.8

458 KBPobierzPodgląd pliku

decyzja - str. 7

669 KBPobierzPodgląd pliku

Decyzja - str. 6

661 KBPobierzPodgląd pliku

decyzja - str. 5

617 KBPobierzPodgląd pliku

decyzja - str. 4

604 KBPobierzPodgląd pliku

Decyzja str. 3

635 KBPobierzPodgląd pliku

Decyzja - str. 2

611 KBPobierzPodgląd pliku

Decyzja - str. 1

574 KBPobierzPodgląd pliku