Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

sprawozdanie RB-Z

568 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-275 cz.1

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-275 cz.2

595 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-28 S cz. 1

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-28S cz.2

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-28S cz. 3

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-28S cz. 4

593 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2009 -RB-N

443 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2009 -RB-Z

651 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2009 RB-NDS

415 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2009 RB27S cz.1

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2009 RB 27S cz.2

586 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2009 RB 28S cz.1

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2009 RB 28S cz.2

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2009 RB 28S cz.3

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2009 RB28 S cz.4

678 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za 2010 RB-N

499 KBPobierzPodgląd pliku

SPRAWOZDANIE za II kw. 2011 Rb-28S cz.1

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za II kw.2011 Rb-28S cz.2

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za II kw. 2011 Rb -28S cz.3

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za II kw. 2011 Rb-27S cz.1

626 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie za II kw. 2011 Rb-27S cz.2

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozadanie RB-N za II kw. 2011 - cz.1

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-N za II kw.2011 -cz.2

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-Z za II kw. 2011 -cz.1

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-Z za II kw. 2011 -cz.2

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie RB-Z za II kw. 2011 - cz.3

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

zapytania

32 KBPobierzPodgląd pliku

zadłużenia wobec banków

48 KBPobierzPodgląd pliku

zestawienie poręczeń

142 KBPobierzPodgląd pliku

sprawozdanie

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała oraz opinia RIO

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała powołanie Wójta, Skarbnika

265 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

252 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

549 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana nr 1 do SIWZ.

136 KBPobierzPodgląd pliku