Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

sprawozdanie RB-Z

568 KBPobierz

sprawozdanie RB-275 cz.1

2.7 MBPobierz

sprawozdanie RB-275 cz.2

595 KBPobierz

sprawozdanie RB-28 S cz. 1

2.6 MBPobierz

sprawozdanie RB-28S cz.2

2.7 MBPobierz

sprawozdanie RB-28S cz. 3

2.1 MBPobierz

sprawozdanie RB-28S cz. 4

593 KBPobierz

sprawozdanie za 2009 -RB-N

443 KBPobierz

sprawozdanie za 2009 -RB-Z

651 KBPobierz

sprawozdanie za 2009 RB-NDS

415 KBPobierz

sprawozdanie za 2009 RB27S cz.1

2.5 MBPobierz

sprawozdanie za 2009 RB 27S cz.2

586 KBPobierz

sprawozdanie za 2009 RB 28S cz.1

2.7 MBPobierz

sprawozdanie za 2009 RB 28S cz.2

2.7 MBPobierz

sprawozdanie za 2009 RB 28S cz.3

1.3 MBPobierz

sprawozdanie za 2009 RB28 S cz.4

678 KBPobierz

sprawozdanie za 2010 RB-N

499 KBPobierz

SPRAWOZDANIE za II kw. 2011 Rb-28S cz.1

2.4 MBPobierz

sprawozdanie za II kw.2011 Rb-28S cz.2

2.4 MBPobierz

sprawozdanie za II kw. 2011 Rb -28S cz.3

1.2 MBPobierz

sprawozdanie za II kw. 2011 Rb-27S cz.1

626 KBPobierz

sprawozdanie za II kw. 2011 Rb-27S cz.2

2.7 MBPobierz

sprawozadanie RB-N za II kw. 2011 - cz.1

1.5 MBPobierz

sprawozdanie RB-N za II kw.2011 -cz.2

1.7 MBPobierz

sprawozdanie RB-Z za II kw. 2011 -cz.1

1.7 MBPobierz

sprawozdanie RB-Z za II kw. 2011 -cz.2

1.6 MBPobierz

sprawozdanie RB-Z za II kw. 2011 - cz.3

1.4 MBPobierz

zapytania

32 KBPobierz

zadłużenia wobec banków

48 KBPobierz

zestawienie poręczeń

142 KBPobierz

sprawozdanie

2.7 MBPobierz

uchwała oraz opinia RIO

1.0 MBPobierz

uchwała powołanie Wójta, Skarbnika

265 KBPobierz

SIWZ

252 KBPobierz

ogłoszenie o zamówieniu

549 KBPobierz

Zmiana nr 1 do SIWZ.

136 KBPobierz