Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dygowo

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Dygowo na rok 2017

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Dygowo

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu Z wykonania budżetu za 2015 rok

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO z 8.01.2016 - dług publiczny

860 KBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO-projekt uchwały budżetowej na rok 2016

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO- projekt WPF

762 KBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO za I półrocze 2015

496 KBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO za 2014 rok

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO-budżet na rok 2015

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2015 rok

713 KBPobierzPodgląd pliku

Opinia o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2015-2026

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2015 rok

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

683 KBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO w sprawie wykupu obligacji

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO w sprawie pożyczki

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2014 r.

496 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego

547 KBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej na 2014 rok

480 KBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Dygowo o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2026

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

opinia RIO z wykonanai budżetu za 2012 rok

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego na lata 2013-2020

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2013

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała RIO w w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Dygowo o WPF na lata 2013-2021

848 KBPobierzPodgląd pliku