Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Uchwała Nr IX/70/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

208 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/71/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

216 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXIII/151/12 z dnia 20.11.2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dygowo w roku 2013

365 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXI/140/12 z dnia 28.09.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dygowo

553 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XII/76/11 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dygowo

71 KBPobierzPodgląd pliku