Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

przebudowa dróg powiatowych i gminnych w miejscowościach Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - produkcja granulatu opałowego z biomasy pochodzenia rolniczego

13.1 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Czerninie

35 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - termomodernizacja budynku biblioteki w Dygowie

35 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - termomodernizacja budynku ZS w Dygowie

35 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - termomodernizacja DPS Piotrowice

35 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dygowie

35 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie

35 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bardach

35 KBPobierzPodgląd pliku

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerninie

35 KBPobierzPodgląd pliku