Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Uchwała Nr X/91/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo.

413 KBPobierz

Uchwała w sparwie zmiany uchwały Nr V/41/11 (uchwała Nr XXXII/240/13 z dnia 29.10.2013 r.)

189 KBPobierz

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych Gminy Dygowo (uchwała Nr V/41/11 z dnia 24.03.2011 r.)

225 KBPobierz

Uchwała Rady Gminy Dygowo w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne (uchwała Nr X/64/07 z dnia 27.09.2007 r.)

202 KBPobierz

Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy

316 KBPobierz