Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zmiana treści SIWZ

146 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - uwaga! zmiana terminu składania ofert - nowy termin 03.02.2014 godzina 12:00

168 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana godziny składania i otwarcia ofert!!!

269 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana treści SIWZ

137 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi do treści SIWZ

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

zmiana treści SIWZ

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

ul. Wiosenna - stała organizacja ruchu

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (zamiana terminu składania ofert!)

361 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami

7.8 MBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

6.5 MBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - przebudowa wjazdu na ul. Łukową boczną z drogi wojewódzkiej nr 163 w Dygowie

678 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany - przebudowa wjazdu na ul. Łukową boczną z drogi wojewódzkiej nr 163 w Dygowie

17.3 MBPobierzPodgląd pliku

ul. Wiosenna - przedmiar 0,4kV

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

ul. Wiosenna - przedmiar LED

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi osiedlowej w Dygowie - projekt wykonawczy

14.9 MBPobierzPodgląd pliku

ul. Wiosenna (przekrój)

399 KBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy

7.8 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

184 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej - SST branża drogowa

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi osiedlowej w Dygowie - SST branża drogowa

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) w Dygowie - SST branża drogowa

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - projekt budowlany

11.3 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - projekt wykonawczy

7.0 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - czasowa organizacja ruchu

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - stała organizacja ruchu

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - przedmiar robót

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - projekt oświetlenia

54 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - projekt oświetlenia 1

45 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - projekt oświetlenia 2

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - projekt oświetlenia 3

71 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - projekt oświetlenia 4

12.9 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - przedmiar robót oświetlenie

407 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) - SST oświetlenie

123 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt budowlany branża drogowa

7.6 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt czasowej organizacji ruchu

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt stałej organizacji ruchu

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - przedmiar robót branża drogowa

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt oświetlenia

452 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt oświetlenia 1

46 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt oświetlenia 2

13.4 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt oświetlenia 3

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt oświetlenia 4

358 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt oświetlenia 5

36 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - projekt oświetlenia 6

27 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - schemat ideowy oświetlenia

429 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - przedmiar robót oświetlenie

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa drogi przy osiedlu w Dygowie - SST oświetlenie

123 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - przedmiar przyłącze

733 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - ZUDP 1 przyłącze

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - ZUDP 2 przyłącze

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - oświetlenie 1

5.9 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - oświetlenie 2

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - oświetlenie 3

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - oświetlenie 4

8.0 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

330 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

225 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - projekt budowlany branża drogowa

9.2 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - projekt wykonawczy branża drogowa

7.5 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - projekt czasowej organizacji ruchu

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - przedmiar robót branża drogowa

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie - projekt przyłącza

51 KBPobierzPodgląd pliku