Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

157 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

113 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana treści SIWZ

186 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

284 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi do treści SIWZ

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

183 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana treści SIWZ

272 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert!!

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

rzut parteru - instalacje elektryczne wewnętrzne

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - zjazd z drogi wojewódzkiej

502 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek - rzut fundamentów

110 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek - rzut stropu

147 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

186 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

287 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do SIWZ

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany 1

417 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót

90 KBPobierzPodgląd pliku

SST branża budowlana

372 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt infrastruktura

568 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej

5.1 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt czasowej organizacji ruchu

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt branża elektryczna

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót - branża elektryczna

98 KBPobierzPodgląd pliku

SST - branża elektryczna

130 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt branża sanitarna

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt branża sanitarna 1

707 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt branża sanitarna 2

724 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót branża sanitarna

63 KBPobierzPodgląd pliku

SST - branża sanitarna

371 KBPobierzPodgląd pliku