Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do treści SIWZ

126 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - 31.03.2014 r.

146 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana nr 4 treści SIWZ

144 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek konstrukcyjny K-3

64 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek konstrukcyjny K-4

34 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

265 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana treści SIWZ

27 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

272 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia o zamówieniu-zmiana terminu składania ofert-21.03.2014

163 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ

160 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania wykonawców

319 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ

144 KBPobierzPodgląd pliku

przemiar robót - zjazd z drogi wojewódzkiej

502 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

368 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

280 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót - instalacje elektryczne

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót - instalacje sanitarne

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót - roboty drogowe

560 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - roboty budowlane

2.6 MBPobierzPodgląd pliku