Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

SST

372 KBPobierzPodgląd pliku

opis techniczny

68 KBPobierzPodgląd pliku

plan zagospodarowania terenu

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

plansza zbiorcza - instalacje

836 KBPobierzPodgląd pliku

rzut przyziemia - rys. 2

222 KBPobierzPodgląd pliku

elewacje - rys. 6

647 KBPobierzPodgląd pliku

poddasze - rys. 4

159 KBPobierzPodgląd pliku

przekroje

227 KBPobierzPodgląd pliku

elewacja - 1

31 KBPobierzPodgląd pliku

elewacja - 2

31 KBPobierzPodgląd pliku

elewacja - 3

32 KBPobierzPodgląd pliku

elewacja - 4

30 KBPobierzPodgląd pliku

przekroje 2

47 KBPobierzPodgląd pliku

remiza - rys. K-2

147 KBPobierzPodgląd pliku

rzut 2

178 KBPobierzPodgląd pliku

rzut dachu

158 KBPobierzPodgląd pliku

rzut fundamentów

110 KBPobierzPodgląd pliku

zestawienie stolarki

43 KBPobierzPodgląd pliku

opis osłona śmietnika

31 KBPobierzPodgląd pliku

plan zagospodarowania - utwardzenie placu

501 KBPobierzPodgląd pliku

osłona śmietnika - rysunek

48 KBPobierzPodgląd pliku