Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

SST

371 KBPobierzPodgląd pliku

przyłącze kanalizacji deszczowej - profil podłużny 1

110 KBPobierzPodgląd pliku

przyłącze kanalizacji deszczowej - profil podłużny 2

117 KBPobierzPodgląd pliku

przyłącze kanalizacji deszczowej - profil podłużny 3

123 KBPobierzPodgląd pliku

przyłącze kanalizacji deszczowej - profil podłużny 4

120 KBPobierzPodgląd pliku

przyłącze kanalizacji sanitarnej - profil podłużny

111 KBPobierzPodgląd pliku

SST

371 KBPobierzPodgląd pliku

zagospodarowanie terenu - rys. 1

503 KBPobierzPodgląd pliku

zewnętrzna instalacja kanalizacyjna - profil podłużny

109 KBPobierzPodgląd pliku

zewnętrzna instalacja wodna - profil podłużny

116 KBPobierzPodgląd pliku

instalacja co - rzut przyziemia

257 KBPobierzPodgląd pliku

instalacja co - rzut rozwinięcie

165 KBPobierzPodgląd pliku

instalacja gazowa - rzut aksonometria

107 KBPobierzPodgląd pliku

instalacja gazowa - rzut przyziemia

191 KBPobierzPodgląd pliku

instalacja wodna -rzut aksonometria

48 KBPobierzPodgląd pliku

instalacja wodna - rzut przyziemia

239 KBPobierzPodgląd pliku

kanalizacja sanitarna - rozwinięcie

52 KBPobierzPodgląd pliku

kanalizacja sanitarna - rozwinięcie 1

93 KBPobierzPodgląd pliku

kanalizacja sanitarna - rozwinięcie 2

99 KBPobierzPodgląd pliku

kanalizacja sanitarna - rzut przyziemia

189 KBPobierzPodgląd pliku

opis techniczny

228 KBPobierzPodgląd pliku

przyłącze kanalizacji deszczowej - profil podłużny

131 KBPobierzPodgląd pliku