Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

odpowiedź na zapytania Wykonawców

202 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia o zamówieniu

710 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ

179 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania wykonawców

872 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana SIWZ - nr 1

100 KBPobierzPodgląd pliku

za łącznik do zmiany nr 1 SIWZ - schemat ideowy oświetlenia

615 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót branża drogowa

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

projekt czasowej organizacji ruchu

4.6 MBPobierzPodgląd pliku

projekt stałej organizacji ruchu

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

247 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany

13.5 MBPobierzPodgląd pliku

projekt wykonawczy

10.6 MBPobierzPodgląd pliku

SST

554 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany - oświetlenie

95 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany oświetlenie (rysunek)

194 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany oświetlenie (rysunek 1)

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany oświetlenie - schemat ideowy

37 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - oświetlenie

81 KBPobierzPodgląd pliku

SST - Oświetlenie

100 KBPobierzPodgląd pliku

warunki techniczne - oświetlenie

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

warunki techniczne - oświetlenie 1

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

warunki techniczne - oświetlenie 2

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

2.2 MBPobierzPodgląd pliku