Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

odpowiedzi nr 2 do treści SIWZ

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

druga zmiana treści SIWZ

51 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana ogłoszenia o zamówieniu

167 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana treści SIWZ

184 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

193 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

193 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

102 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar drogowy

140 KBPobierzPodgląd pliku

PB-rysunki

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

PW-rysunki

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

PW-opis techniczny

11.8 MBPobierzPodgląd pliku

PW-kanalizacja deszczowa

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

PB-opis techniczny

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt organizacji ruchu

361 KBPobierzPodgląd pliku

Tymczasowy projekt organizacji ruchu

371 KBPobierzPodgląd pliku

Oznakowanie docelowe-rysunki

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ozankowanie tymczasowe-rysunki

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót -oświetlenie

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Schemat szafki-oświetlenie

68 KBPobierzPodgląd pliku

SST-oświetlenie

175 KBPobierzPodgląd pliku

PB oświetlenie-opis techniczny

47 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt zagospodarowania-oświetlenie

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Mapa 1-oświetlenie

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Mapa 2- oświetlenie

209 KBPobierzPodgląd pliku

Schemat ideowy -oświetlenie

510 KBPobierzPodgląd pliku

Schemat szafki-oświetlenie

510 KBPobierzPodgląd pliku

Warunki przyłączenia-oświetlenie

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

SST-część I

6.5 MBPobierzPodgląd pliku

SST-część II

4.9 MBPobierzPodgląd pliku

SST-część III

6.8 MBPobierzPodgląd pliku

SST-część IV

5.5 MBPobierzPodgląd pliku

SST-część V

5.5 MBPobierzPodgląd pliku