Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

365 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SIWZ (zmiana terminu otwarcia i zmiana SST)

161 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SST-10a

78 KBPobierzPodgląd pliku

zmiana SST-10b

72 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

699 KBPobierzPodgląd pliku

projekt tymczasowej organizacji ruchu

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

233 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót-drogowy

444 KBPobierzPodgląd pliku

PB-drogowy

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

PB-wykonawczy

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót- elektryczny

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

SST budowlana - część I

14.5 MBPobierzPodgląd pliku

SST budowlana -część II

12.1 MBPobierzPodgląd pliku

SST- elektryczna

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

PB- oświetlenie

5.3 MBPobierzPodgląd pliku