Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

ogłoszenie o zamówieniu

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

108 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót-drogowy

97 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót elektryczny

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

PB-opis techniczny

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

PB-rysunki

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

PW-opis techniczny

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

PW-rysunki

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt stałej organizacji ruchu

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

PB elektryczny-opis techniczny

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Plan zagospodarowania-rysunek

4.6 MBPobierzPodgląd pliku

Plan zagospodarowania-opis

58 KBPobierzPodgląd pliku

zakre robót branża elektryczna

67 KBPobierzPodgląd pliku

zestawienie słupów elektrycznych

491 KBPobierzPodgląd pliku

karty katalogowe słupów i opraw

8.9 MBPobierzPodgląd pliku

schemat ideowy

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

PB elektryczny-rys.1

310 KBPobierzPodgląd pliku

PB elektryczny-rys.2

199 KBPobierzPodgląd pliku

SST-branża elektryczna

54 KBPobierzPodgląd pliku

SST-branża drogowa cz.1

16.2 MBPobierzPodgląd pliku

SST-branża drogowa cz.2

12.3 MBPobierzPodgląd pliku

SST-branża drogowa cz.3

11.6 MBPobierzPodgląd pliku