Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

projekt budowlany - branża drogowa

857 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek nr 1 do projektu budowlanego - branża drogowa

562 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek nr 2 do projektu budowlanego - branża drogowa

211 KBPobierzPodgląd pliku

rysunek nr 3 do projektu budowlanego - branża drogowa

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

rysunek nr 3a do projektu budowlanego - branża drogowa

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

rysunek nr 4 do projektu budowlanego - branża drogowa

575 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany - branża drogowa

5.2 MBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - branża drogowa

71 KBPobierzPodgląd pliku

SST - branża drogowa

528 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

819 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt stałej organizacji ruchu

444 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany - branża elektryczna

612 KBPobierzPodgląd pliku

mapa projekt budowlany - branża elektryczna

250 KBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót - branża elektryczna

67 KBPobierzPodgląd pliku

SST - branża elektryczna

121 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

264 KBPobierzPodgląd pliku