Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert

877 KBPobierzPodgląd pliku

odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

259 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

105 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - branża drogowa

857 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany - rys. 1

562 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany - rys. 2

211 KBPobierzPodgląd pliku

projekt budowlany - rys. 3

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

przedmiar robót

56 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna

528 KBPobierzPodgląd pliku

Tymczasowa organizacja ruchu - opis techniczny

616 KBPobierzPodgląd pliku

Tymczasowa organizacja ruchu - plan orientacyjny

26 KBPobierzPodgląd pliku

Tymczasowa organizacja ruchu - rysunek nr 1

320 KBPobierzPodgląd pliku

Stała organizacja ruchu - opis techniczny

324 KBPobierzPodgląd pliku

Stała organizacja ruchu - rysunek nr 1

167 KBPobierzPodgląd pliku

Stała organizacja ruchu - plan orientacyjny

26 KBPobierzPodgląd pliku