Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2015 rok

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Opinia o przedłożonym projekcie zmiany WPF Gminy Dygowo na lata 2015-2026

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2015 r.

713 KBPobierzPodgląd pliku

projekt uchwały budżetowej na rok 2015

54 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2

6.2 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 3

183 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 4

48 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 5-10

879 KBPobierzPodgląd pliku

objaśnienia do budżetu gminy na rok 2015

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 do WPF

253 KBPobierzPodgląd pliku

wydatki na rok 2015-część opisowa

206 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała WPF

823 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do WPF

823 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do WPF

432 KBPobierzPodgląd pliku

objaśnienia do WPF

60 KBPobierzPodgląd pliku